Welkom op de website van Logopediepraktijk M.M. de Graaf.

De logopedische zorg in de praktijk van M.M. de Graaf is bedoeld voor kinderen en volwassenen met problemen op het gebied van:


Ademhaling
Stemgebruik
Slikken (ook bij Parkinson)
Stotteren
Spraak- en/of taalproblemen
Afasie
Dysartrie
Slechthorendheid


Behandeling en samenwerking
De behandeling verloopt zoveel mogelijk in overleg met de cliënt, waarbij zijn of haar hulpvraag centraal staat. Wanneer de behandeling daarom vraagt, vindt er samenwerking plaats met andere zorgaanbieders binnen GOED Ridderkerk. Bijvoorbeeld met de huisartsen, maar ook met de (kinder)fysiotherapeut of de GGD. Bij jonge kinderen met spraak- en/of taalproblemen, is er overleg met het consultatiebureau. De praktijk onderhoudt ook contact met scholen, uiteraard met instemming van de ouders. Bij stempatiënten die roken, kan de rookstop-poli worden ingeschakeld. Behandeling aan huis is mogelijk op indicatie van een (huis)arts. 

 

Openingstijden tijdens de kerstvakantie 2014

De praktijk is tijdens de kerstvakantie geopend op maandag 22 december en woensdagochtend 24 december. Daarna zijn we weer te bereiken op maandag 5 januari 2015. U kunt via het contactformulier een boodschap achterlaten of u kunt ons antwoordapparaat inspreken.